Naše společnost nabízí služby v oblasti návrhu a posouzení zařízení, potrubních tras a celých výrobních jednotek zejména v oblasti chemie, petrochemie a energetiky. Dále nabízí služby v oblasti návrhu a optimalizace řešení problémů z různých průmyslových odvětví. Naší filozofií je provádění komplexních služeb z oblasti engineeringu na podstatně vyšší úrovni, s využitím nejmodernějších nástrojů a poznatků. Nabízíme technologický návrh zařízení přes konstrukční návrh včetně pevnostních výpočtů až po zpracování výrobní výkresové dokumentace či zprostředkování výroby u partnerů, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Je možno zajistit i montáž zařízení u zákazníka.


Nabídka služeb

Pevnostní výpočty

Navrhujeme plány oprav a revizních kontrol, hodnotíme stav zařízení na základě provedených měření, navrhujeme rozsah a zajištění NDT kontrol, vytipování kritických míst a návrh nápravných opatření.

Tepelně-hydraulické výpočty

Provádíme návrhové a kontrolní tepelně-hydraulické výpočty pro různé druhy zařízení na výměnu tepla (jednofázové, vícefázové, detailní zónové výpočty), řešíme hydrodynamiku toku médií a zanášení, návrhy potrubních systémů včetně izolace, návrhy systémů výměny tepla a externích energetických zdrojů, optimalizace zařízení a systémů na výměnu tepla.

Zpracováváme analýzy proudění pomocí CFD (Computational Fluid Dynamics) pro jednofázové i vícefázové proudění a věnujeme se také výpočtům stacionárních a nestacionárních teplotních polí.

Konstrukční činnost vč. schválení dokumentace

Tvoříme ideové návrhy, 3D modely celých zařízení, zpracováváme výrobní výkresové dokumentace zařízení na základě dodaného datasheetu a také zvedací a manipulační plány. Zajišťujeme certifikaci tlakových zařízení u kontrolního orgánu.

Troubleshoting

Poskytujeme poradenství v oblasti technologie výroby vybraných jednotek, troubleshoting, řešení problémů přímo v provozu, navrhujeme nápravná opatření a hodnotíme studie proveditelnosti. Máme zkušenosti při řešení problémů poškození zařízení v provozu a s návrhy konstrukčních úprav pro jejich odstranění.

Tvorba výpočtových SW

Jsme schopni vytvořit výpočtový SW dle přání zákazníka. Zhotovili jsme již například výpočtové programy pro tepelně-hydraulický výpočet válcových výměníků tepla a pro jejich pevnostní výpočty dle EN a ASME. V současné době probíhá tvorba výpočtového programu pro hranaté nádoby.

Školení návrhu a výpočtu tlakových nádob

Nabízíme školení konstrukčního návrhu tlakových nádob a výměníků tepla v kombinaci s pevnostními výpočty dle předpisů EN 13445, ASME Code VIII případně AD 2000 a seznámení s požadavky předpisu TEMA. Cílem školení je osvojit si postup konstrukčního návrhu aparátu na základě údajů uvedených v datasheetu, splnění požadavků legislativy a předepsané specifikace zařízení, provedení pevnostního výpočtu a zpracování výrobní dokumentace včetně potřebných dokumentů.

Náplň školení je možné upravit dle potřeby zákazníka.


Softwarové vybavení


Reference

Thermal analysis of melting zone of nozzle Enetex, Německo

Stress calculation of tank SWECO MEC, Norsko

Tepelně-hydraulický výpočet soustavy vysokotlakých a nízkotlakých ohříváků Vítkovice ÚAM, Česká republika

Relief system calculation of Cell 14 SWECO MEC, Norway

Design and stress calculation of separator Aker Midsund, Norsko

Analýzy zařízení pro jaderné elektrárny v ČR a SR Královopolská SAG, Česká republika

Návrhový a kontrolní výpočet aparátů a armatury pro jadernou elektrárnu Mochovce Královopolská SAG, Česká republika

Návrh hranatých nádob na uskladňování pohonných hmot PetroCard Czech, Česká republika

Výpočet hranatých tenkostěnných nádrží H Project, Česká republika

Posouzení stavu nádrže Z480.1 DEZA, Česká republika

Identification of cause for overheating of feater tube coil F001 Rafineria Trzebinia, Polsko

Stanovení příčin poškození pláště kuplové pece Enetex Technology, Česká republika

Posouzení technického stavu tlakové části kotle K9 DEZA, Česká republika

Zhodnocení životnosti komínu C81 DEZA, Česká republika

Návrh kolony, kondenzátoru a zásobníku a zpracování výrobní dokumentace ILD, Česká republika

Pevnostní výpočet výměníku tepla JANKA ENGINEERING, Česká republika

Výpočtový SW pro výpočet tlakových nádob dle EN 13 445 a ASME Code TD-IS, Česká republika

Výpočet spalinové trasy ČKD Bratislava, Slovensko

Zpracování výkresové dokumentace a provedení pevnostních výpočtů čtyř výměníků tepla H Project, Česká republika

Pevnostní výpočet nádrže (100 m3) TENZA, Česká republika

Stanovení příčiny praskání převáděcího potrubí kotle K2 DEZA, Česká republika

Tepelný výpočet výměníku tepla Královopolská, Česká republika

Tepelný výpočet výměníku tepla SYMECA, Francie

Zpracování výrobní dokumentace tlakové nádoby HANAKOV, Česká republika

Posouzení deformace uzavírací klapky kouřovodu IPH Servis Morava, Česká republika

Pevnostní výpočet tlakové nádoby dle ASME EUROM, Česká republika

Výpočet potrubní trasy horkovodu Projekce Šulák, Česká republika

Posouzení kmitání kouřovodu TENZA, Česká republika

Pevnostní výpočet výměníku tepla dle ASME G.A.M. HEAT, Německo

Výpočet potrubí parovodu DEZA, Česká republika


Kontakt

Název společnosti

REN Engineering, s. r. o.

Adresa provozovny

Jana Babáka 2733/11
612 00  Brno

Fakturační adresa

Husova 121
675 71  Náměšť nad Oslavou

Kontaktní osoba

Ing. Richard Nekvasil, Ph.D.
jednatel společnosti
e-mail: nekvasil@renen.cz
mobil: +420 601 394 567

Identifikace

IČ: 29297435
DIČ: CZ29297435
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 72165 vedenou u Krajského soudu v Brně